Academie Senior Toezicht Zorg

Ben jij een ervaren toezichthouder in de zorg die de moed heeft zichzelf kritisch te bevragen?

Dan hebben we hèt programma voor jou! Hoe verrijkend is het om met ervaren collega’s intervisie te hebben over complexe, zorginhoudelijke casuïstiek? Hoe leerzaam is het, wanneer je ècht de scherpte kunt opzoeken? Intervisie binnen de programma’s van ASTZ is van een totaal ander level;

Je huidige niveau van expertise is het basislevel van waaruit we vertrekken.

We gaan ervan uit dat je weet hoe de bekostiging van de zorg in elkaar zit. Dat je weet dat er informatie asymmetrie is tussen patiënt en behandelaar. Et cetera. Je bent immers al een zorgprofessional. Dit is het vertrekpunt van het programma. Het ASTZ programma is dus niet voor iedereen! Je kunt pas deelnemen wanneer je minimaal drie jaar ervaring hebt in een toezichthoudende rol bij een (middel) grote zorginstelling.

Soft signals als basis voor voorspelbaarheid.

We onderzoeken samen soft signals in de zorg en wat deze betekenen voor de voorspelbaarheid van verschillende ontwikkelingen. Hoe herken je sof signals en wat is het potentieel? Wat zijn persoonlijke dilemma’s bij de hieruit voortvloeiende vraagstukken? Welke niet-voor-de-hand-liggende paradigma’s verschaffen mogelijke oplossingen? We bestuderen in dit licht actuele vraagstukken bij zorginstellingen en reflecteren op onze toezichthoudende rol, houding en gedrag.

Ben er vroeg bij en neem deel aan het extra voordelige launching customer programma.

Het launching customer programma start dit jaar op 21 november 2019. De vervolgdagen zijn op 6 februari en 4 juni 2020. Het programma heeft een waarde van 2,5 EC punten per jaar. Het jaarprogramma wordt afgesloten met het ASTZ congres voor leidinggevenden in de zorg bij de Open Universiteit. Wil je uiteindelijk een certificaat van de Open Universiteit ontvangen dan neem je in totaal 4 jaar deel aan het programma, dit is echter niet verplicht. Je betaalt nu voor het eerste jaar € 3350,- wanneer je 21 november 2019 instroomt.

Carla Langen, Rob Adolfsen, Danny Zonneveld, Eke Zijlstra, Emile Curfs, Gerard Mertens en Ramon van der Krogt hebben samen met enthousiasme de basis gelegd voor dit unieke en state of the art programma voor ervaren toezichthouders in de zorg. We heten je van harte welkom!

Neem vrijblijvend contact met ons op, we staan u graag te woord!