Toezichthouden: andere kennis en vaardigheden

Toezichthouders hebben de uitdagende taak om de belangen van de verschillende stakeholders binnen de zorgorganisatie te kennen, te wegen en te behartigen. Dit vereist dat toezichthouders dicht(er) bij de organisatie staan en een visie ontwikkelen die past bij de mores van deze tijd. Het belang van het reflecteren op de eigen rolopvatting is hierbij cruciaal.

Ook de vaardigheden om binnen het toezichtkader met soft skills te kunnen sturen, met name op soft signals binnen en buiten de bestuurskamer, zijn hierbij van groot belang. Naast basiskennis over bedrijfskundige en organisatorische aspecten van een organisatie, vragen specifieke zorgvraagstukken om doorwrochte kennis en ervaring binnen het zorgdomein. Dan is het immers mogelijk om cliënten centraal te stellen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te verbeteren en kostenreductie uit te voeren. Dit vraagt echter om een andere kijk op de problematiek en de mogelijkheden. Andere paradigma’s, waardoor nieuwe oplossingen volop ruimte krijgen.

Het uitvoeren van een toezichthoudende rol binnen de zorg is dus geen sinecure. Ook al heeft men behoorlijke ervaring als toezichthouder, dan nog en misschien wel juist dan, is het van belang dat de geest scherp blijft om tijdig de juiste vragen te kunnen stellen. Een goed functionerende raad van toezicht vraagt om ruime ervaring, actuele kennis en vaardigheden, maar zeker om ook structurele intervisie, reflectief vermogen en oog voor ethiek en de menselijke maat.