Aankomende toezichthouders Zorg

Hét ontwikkel en intervisie programma voor aankomende toezichthouders in de zorg, specifiek voor ervaren bestuurders (in de zorg) die een toezichthoudende rol willen vervullen.

Bestuurders en toezichthouders worden steeds vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheden en de (hoofdelijke) aansprakelijkheid groeit. De wetgever plaatst de toezichthouder dichter bij de organisatie en verlangt ook dat er niet meer alleen retrospectief geëvalueerd wordt. In plaats daarvan dient de toezichthouder zich proactief, kritisch en ondersteunend op te stellen.
Toezichthouders hebben de uitdagende taak om de belangen van de verschillende stakeholders binnen de zorgorganisatie te kennen, te wegen en te behartigen. Dit vereist dat de toezichthouder zich anders moet gaan verhouden tot de organisatie dan voorheen gebruikelijk was. Een toezichthouder dient een visie te ontwikkelen die past bij de mores van deze tijd. Het belang van het reflecteren op de eigen rolopvatting is hierbij cruciaal.

Hierbij komt dat de zorgsector een aantal unieke kenmerken heeft ten opzichte van andere branches; informatie-asymmetrie, doorlopende inmenging vanuit politiek en maatschappij en het gegeven dat een zorginstelling geen aandeelhouderschap (met bijbehorende financiële verantwoordingsystematiek) kent. Neem je je functie als toezichthouder in de zorg serieus, dan investeer je in een degelijk ontwikkelprogramma, dat naadloos aansluit bij reeds verworven kennis en kunde als ervaren bestuurder in de zorg. Tijdens de intervisies wordt stevig doorgepakt op rolreflectie en er worden handvatten en ondersteuning gegeven bij het oplossen van actuele, complexe vraagstukken en dilemma’s.

De complexe casuïstiek is gebaseerd op situaties uit de werkelijkheid en daagt je uit om vanuit verschillende paradigma’s, betere oplossingen te ontdekken en verkennen. Daarnaast ontwikkel je je skill set in interactie met peers, experts, professoren en inspirerende sprekers, onder andere op het gebied van het herkennen en gebruiken van “soft signals”. Het programma bevat deelname aan een excellente online community, ruime online media & documentatie en jaarlijks drie actieve en intensieve intervisiedagen, met inspirerende sprekers.

Jaarlijks wordt er een ASTZ zorgcongres georganiseerd. Alle deelnemers aan de ASTZ programma’s hebben vrije toegang tot het congres en leveren door het jaar heen een belangrijke bijdrage aan de inhoud van het zorgcongres, dat specifiek bedoeld is voor leidinggevenden in de zorg. Op deze manier is er een bredere leerervaring binnen zorginstellingen op de specifieke thema’s uit de ASTZ programma’s. ASTZ levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg.

STUDIEDUUR

De totale opleiding heeft een omvang van 10 ec en kent een doorlooptijd van 48 maanden, met als afsluiting een certificaat van de Open Universiteit. Je kunt ook 1 jaar participeren, er wordt voor dat jaar wel PE punten toegekend, echter geen certificaat. Je neemt per jaar actief deel de online community, drie intervisiedagen en een ASTZ zorgcongres.

STUDIEBELASTING INDICATIE IN UREN

70 uren (2,5 ec per jaar) totaal 10 ec voor het diploma (in te brengen in een MBA bij de Open Universiteit)

DIPLOMA

Bij succesvolle afronding van de opleiding behaal je het Certificaat Toezichthouder in de zorg.

BEDOELD VOOR

Ben jij een ervaren bestuurder in de zorg en wil je serieus investeren in je ontwikkeling?

Je hebt meer dan drie jaar actuele ervaring in een bestuurdersrol bij een (middel-) grote zorginstelling. Je ambieert een of meerdere toezichthoudende rollen in de zorg. Je bent je bewust van de steeds hoger eisen die aan die rol worden gesteld met de daar bijbehorende aansprakelijkheid. Je wilt je impact vergroten. Vakmatige verdieping zie je als verrijking en je vergaart graag de tools om die te vertalen naar de praktijk. Ben jij de toekomstige toezichthouder die samen met gelijkgestemden wil werken aan een nog krachtiger fundament als toezichthouder of commissaris? Dan is dit dé opleiding voor jou.

INGANGSEISEN

Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring opgedaan in een besturende rol bij een (middel-) grote zorginstelling in Nederland.