Onze aanpak

De ShareLife Health Academy heeft samen met een groep ervaren toezichthouders in de zorg en de Open Universiteit, een uniek zorgprogramma ontwikkeld waarvoor ook PE-punten behaald kunnen worden. Speciaal voor senior toezichthouders in de zorg en ervaren bestuurders die een toezichthoudende rol ambiëren.


Deze Academie voor Senior Toezichthouders in de Zorg (ASTZ) leert deelnemers om goed getimed de juiste vragen stellen binnen hun organisatie. Ons programma legt een duidelijke focus op zgn. soft signals en soft skills. Deelnemers leren soft signals te herkennen en krijgen concrete ondersteuning bij het opbouwen van prettige en professionele relaties binnen hun organisatie. Het ASTZ programma onderscheidt zich van andere aanbieders door zich nadrukkelijk niet te richten op de traditionele portefeuilles Finance, Vastgoed, Kwaliteit&Veiligheid enzovoort. Wij kiezen voor een geïntegreerde aanpak die een toezichthouder verdieping, verbreding en inspiratie geeft.

Kerngroep

Ons programma is eenvoudig: u doorloopt een 4-jarig programma waarin 12 opleidingsdagen zijn opgenomen. Ieder academiejaar zijn er 3 bijeenkomsten. Deze dagen worden deels gevuld met input vanuit de deelnemers. We kiezen altijd voor actuele casuïstiek en relevante onderwerpen. Onze werkvormen zijn gevarieerd; afhankelijk van wat er aan bod komt kiezen we voor intervisie, sprekers, een simulatie enzovoort.
Deze bijeenkomsten vinden altijd plaats met een groep peers met vergelijkbare niveaus en achtergronden.

Zorgcongres

Naast deze kerngroep bijeenkomsten organiseren we 1x per jaar een zorgcongres. In tegenstelling tot de kerngroep bijeenkomsten, is het zorgcongres open voor alle geïnteresseerden van binnen en buiten de branche. Alle deelnemers aan de ASTZ programma’s hebben vrije toegang tot het congres en leveren door het jaar heen een belangrijke bijdrage aan de inhoud van het zorgcongres, dat specifiek bedoeld is voor leidinggevenden in de zorg. Op deze manier is er een bredere leerervaring binnen zorginstellingen op de specifieke thema’s uit de ASTZ programma’s. ASTZ levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg.

Online community

Buiten de contacturen die u tijdens de kerngroep-dagen en het zorgcongres heeft, krijgt u gedurende de volledige looptijd van uw opleiding toegang tot onze exclusieve online community. Dit is een afgeschermde omgeving waar doorlopend content wordt toegevoegd, discussie kan worden gevoerd en waar u wordt aangemoedigd om ervaringen uit te wisselen. Onderwerpen die in deze digitale omgeving veel aandacht vragen en verdere uitdieping behoeven, worden ingebracht bij de kerngroep-bijeenkomsten.

Onze aanpak  garandeert dat de belangrijke issues in de zorg uitgebreid, diepgaand en verrijkend met elkaar kunnen worden besproken. De opbrengst van de vaste bijeenkomsten is vormend voor de inhoud van een jaarlijks congres waar zowel alle deelnemers van het ASTZ programma alsmede geïnteresseerden vanuit het eigen werkveld of hele andere branches welkom zijn. De nieuwste kennis uit de wetenschap en praktijk stimuleert om vanuit verschillende paradigma’s nieuwe oplossingen aan te boren om daarmee beter te kunnen omgaan met complexe vraagstukken binnen de zorg. Het intervisieproces in een kleine, vaste groep “peers” met gelijkwaardige achtergrond garandeert een waardevolle leer ervaring. De intervisieteams zijn met zorg samengesteld, om een optimale leerervaring te realiseren.De casuïstiek is actueel, verrijkend, uitdagend en spoort aan tot zelfreflectie. Deelnemers hebben grote invloed op het programma.