Samenstelling

De sessies

Het programma bevat jaarlijks zes dagdelen aan bijeenkomsten verdeeld over drie dagen. Het dagprogramma bestaat uit een aantal sessies, waarin afwisselend intervisie, inspiratie en masterclasses zijn geprogrammeerd. Het volledige programma duurt 48 maanden, echter ieder jaar wordt een volledige cyclus afgerond. In alle sessies staan complete casussen centraal, waarin alle thema’s vanuit verschillende perspectieven belicht worden.

 De sessies worden dus niet arbitrair opgehakt in verschillende academische thema’s, maar bevatten altijd een keur aan thema’s gecombineerd. Op deze manier wordt de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd. Het gaat erom dat binnen de (wettelijke) kaders er verschillende paradigma’s bestaan van waaruit de casus bekeken kan worden. De verschillende paradigma’s bevatten ook ieder andere oplossingen die we samen verkennen. Onder begeleiding van experts en professoren.

De community

Naast deze dagdelen is er tevens een actieve online community waar je dagelijks kunt participeren aan discussies. Ook het inbrengen van eigen dilemma’s en vraagstukken kan desgewenst anoniem behoort tot de mogelijkheden. Het doel van de community is een voortdurende steun in de rug bij de dagelijkse vraagstukken. Daarnaast is de community van belang bij de programmering van ASTZ. Niet alles is in beton gegoten en er is ruimte om actuele thema’s op te nemen in het curriculum.

Co-creatie

Er wordt voortdurend samengewerkt met expertgroepen die medeverantwoordelijk zijn voor de aard van de thema’s, de kwaliteit en realiteitszin. Deze expertgroep daagt het ASTZ team voortdurend uit en geeft richting bij de vraag: “Waar zitten nu daadwerkelijk de dilemma’s voor ervaren toezichthouders en bestuurders in de zorg?”