Samenwerking met de Open Universiteit

Onze samenwerking met de Open Universiteit stelt ons niet alleen in staat om gebruik te maken van de best practices op gebied van afstandsonderwijs, maar biedt ook een verbinding met de wetenschap.

Onderzoeksvragen die naar voren komen tijdens de bijeenkomsten in de diverse leergangen van ASTZ, kunnen onderzocht worden door studenten van de OU en zo ook academisch getoetst worden. Daarnaast worden relevante wetenschappelijke ontwikkelingen vanuit de Open Universiteit ingebracht bij de ASTZ-groepen.

Dit geeft verdieping en discussie voor beide partijen en verrijkt het leerproces.