Zorgveld

Complex en Dynamisch

Nederlanders willen de beste kwaliteit zorg, geen wachtlijsten en zorg op maat. De zorg moet ook betaalbaar blijven. Maar goede zorg kost meer geld.
De overheid verlangt van zorgverleners en zorgverzekeraars een betaalbare en duurzame besteding van de zorggelden. Financieel ligt de focus op beheersing van de kostenstijging op (middel)lange termijn. Inhoudelijk ligt de focus op maatwerk voor de cliƫnt en zijn familie, in
combinatie met geprotocolleerd en controleerbaar werken voor de zorgverlener.

Zorgvragen zijn doorgaans complex en er zijn, in het huidige zorgstelsel, nog weinig pasklare oplossingen voorhanden. Zorgverzekeraars en
zorgverleners richten zich nu vooral op het (gezamenlijk) terugdringen van niet-zinvolle zorg en op innovatie van zorg.


Individuele zorgverleners en zorgorganisaties worden jaar na jaar geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn de krapte op de arbeidsmarktmarkt, een meer complexe zorgvraag door vergrijzing, privacywetgeving en de vraag van financiers en controlerende
overheidsorganen naar steeds meer en andere verantwoordingsrapportages.

De hierboven genoemde ontwikkelen vragen een andere wijze van besturen en toezicht houden.